Malene Landgreen

Malene Landgreen f. 1962 Bor og arbejder i København og Berlin

Arbejder med maleri, farve og rum i et udvidet felt og ser maleriet og farven som en måde og et middel at tænke verden på og en måde at se  en tingenes tilstand på. Noget i tiden og en tilstand der så at sige kan reflekteres og udmales, indsættes i en kunstkontekst. En metode der kan udvikles. Og jo tydeligere et vokabular, jo lettere at kommunikere. I kunsten med farverne råder et ikke verbalt forståelsesrum. Et parelelt univers, men også en forskydning af virkeligheden. Det interessante ved det, der bare er maling på flade, er endvidere, at det både kan tale til mennesket rent følelsesmæssigt og til hvordan virkeligheden ser ud. Maleriet kan på sit eget suveræne felt, vise et anderledes billede. Men muligheden for at se noget nyt er en personlig oplevelse og kan kun ses og opleves af den enkelte. Mennesket har en individuel sans, forståelse og behov og vi ser ikke det samme. Deri ligger der en frihed implissit. Udtrykket ligger i formerne og farvernes vokalbolarium, og det er med og gennem farvernes relationer, proportioner og volumen at udtrykket kommer til orde. Jeg inviterer først og fremmest  mig selv på opdagelse og i dialog med  hvad jeg måtte finde på min vej. (Om æstetikken og friheden siger Jean-Paul Sartre: ”Man er indforstået med, at der ikke er bestemte billeder, som skal males, at kunstneren engagerer sig ved skabelsen af sit billede, og at billedet, som skal males, netop er det billede, han får malet. Man er indforstået med, at der ikke er æstetiske værdier a priori, men at der er værdier, som viser sig siden i sammenhæng med billedet, i den forbindelse der er imellem skaberviljen og resultatet. Ingen kan sige, hvordan malerkunsten vil være i morgen; man kan kun dømme om den malerkunst, som er skabt” Sartre (1946)1984: 52).

Malene Landgreen

Malene Landgreen, Black Boulevard, 2012, Mixed media, 265 cm x 350 cm 

Malene Landgreen, Boulevard, 2012, Mixed media, 265 cm x 350 cm 

Malene Landgreen, Loose In Structure Stronge In Intention, 2019, akryl på lærred, 165 x 225 cm 

Malene Landgreen, Grønningen 100 år, Den Frie, 2015 

 Malene Landgreen, Liquid Body, 2018, Akryl på lærred, 220 x 195 cm 

Malene Landgreen, Installation view, Artistic Reality, GL. Strand 2017

Videolink til Artistic Reality GL. Strand 2017

Videolink om tilblivelsen af vægudsmykningen “Passage” til det Ny Rigshospital, 2019

MLWorkshop
Sturlasgade 14D, 1st floor
DK - 2300 S

Malene Landgreen samarbejder med
Caroline Bøge
2112 Art Advisoty
Email: contact@2112.dk
Phone: +45 2681 5221
Email
info@malenelandgreen.dk
Cv (pdf) (66.12 KB)